PatIT is geen voorstander van een quick and dirty oplossing. Dat neemt niet weg dat soms quick de low hanging fruits geoogst kunnen worden, die oplossingen bieden voor het proces en/of de cashflow. Maar onze ervaring leert dat the dirty part in een later stadium vaak veel werk met zich meebrengt, waardoor het de voordelen van een quick oplossing teniet doet. Een weloverwogen oplossing waar voldoende tijd voor uitgetrokken wordt, levert uiteindelijk het meest effectieve lange termijn resultaat op.
First time right is daarbij ons devies waarbij we samen met u zoeken naar oplossingen, geen excuses.

PatIT als een betrouwbare partner voor:

Advies over implementatie en conversie van job scheduling systemen.
Installatie, implementatie en conversie van job scheduling systemen.
Optimalisatie en standarisatie van scheduling componenten.
Training en opleidingen.
Beheerscapaciteit voor zowel operationeel, applicatief als functioneel beheer.
Projectleiding. Leveren van ter zake kundige projectleiders en technisch specialisten op het gebied van job scheduling systemen.

Praktisch. Eenvoudig, helder en afdoende geldt zowel voor onze oplossingen als voor de wijze waarop wij die leveren.
Ondernemend. Toekomstgericht. Verkennend. Onderzoekend. Creatief in nieuwe oplossingen en diensten. Uw duurzame partner, voor nu en morgen.
Onafhankelijk. Merk- en leveranciersonafhankelijk voor een objectieve dienstverlening.
Flexibel. De aard van wat u wilt daagt ons uit, niet de omvang. Ook kleinere problemen lenen zich voor een grootse oplossing….